Nieuws

Grens vrijstelling overdrachtsbelasting gaat omhoog

Starters op de markt hoeven geen overdrachtsbelasting te betalen. Hier zitten een aantal voorwaarden aan, waaronder dat de koopsom van een woning maximaal €400.000 mag zijn. Per 01-01-2023 gaat dit bedrag omhoog naar €440.000. Naast het bedrag wordt er gekeken naar leeftijd en of dit de eerste keer is dat je van deze regeling gebruik maakt. Je hebt een verklaring nodig om gebruik te kunnen maken van deze vrijstelling, waarin je als koper verklaart dat je aan de voorwaarden voldoet. Deze verklaring kun je downloaden op de website van de belastingdienst en dien je in te leveren bij de notaris.

Heb je geen recht op de vrijstelling? In de meeste gevallen betaal je dan 2% overdrachtsbelasting. Als je niet zelf in de woning gaat wonen is dit 8%. Deze situatie geldt als je de woning als vakantiewoning gaat gebruiken, verhuurt of als je een woning voor een kind koopt. De overdrachtsbelasting betaal je aan de notaris, die vervolgens regelt dat dit op de juiste plek terecht komt.

Verdere vragen over de overdrachtsbelasting? Neem gerust contact met ons op, we adviseren je graag.

Energielabel woning verplicht

* Tip van PEEK&POMPE MAKELAARS [ Utrecht | Maarssen | Leidsche Rijn | Vleuten | De Meern ]

Bij de verkoop van je woning is het verplicht om een energielabel aan te leveren. Zorg dat je deze op tijd hebt, liefst al bij de start van de verkoop. Kopers letten in verband met stijgende energielasten steeds meer op het energielabel. Dus hoe beter je label, hoe belangrijker om dit al bij de start verkoop in de woningpresentatie te vermelden!

In het verleden heeft iedere woningeigenaar een voorlopig label gekregen. Die kon je tot eind 2021 eenvoudig omzetten in een definitief label. Als je dat niet hebt gedaan, zal je dit alsnog moeten doen. Sinds 2022 dient er iemand langs te komen om je woning op te nemen, om het label te kunnen opmaken. Wij weten welke deskundigen dit voor je kunnen uitvoeren. Het label heeft een bepaalde geldigheidsduur.

Marktcijfers 4e kwartaal 2021 (bron NVM). Krapte op woningmarkt neemt verder toe; prijsstijging afgelopen jaar ruim 20% in o.a. delen van Utrecht, Stichtse Vecht (Maarssen)

Marktcijfers 4e kwartaal 2021 (bron NVM)

Krapte op woningmarkt neemt verder toe; prijsstijging afgelopen jaar ruim 20%.

Landelijk: Het aantal transactiesin het 4ekwartaal bedraagt 35.703 woningen, bijna 23% minder dan vorig jaar maar wel 10% meer dan vorig kwartaal. Transactieprijs is nu gemiddeld €438.000, een stijging van 20,7%. Prijsstijging van rond de 20% houdt nu al 3 kwartalen aan. Gemiddelde verkooptijd is23 dagen en 80% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht; er wordt dan gemiddeld 8,8% meer betaald dan de vraagprijs. Het aanbodaan koopwoningen bedraagt aan het einde van het kwartaal ruim 15.600 stuks; een derde minder dan een jaar geleden. In het 4ekwartaal kwamen er zo’n 36.500 woningen op de markt, 16% minder dan een jaar geleden. De KI1daalt van 1,5 vorig jaar naar nu 1,3.In het 4ekwartaal zijn er 8.250 nieuwbouwwoningenen bouwkavels nieuw op de markt gekomen, een daling van 22% t.o.v. vorig jaar maar wel 16% meer dan vorig kwartaal. De prijzen stegen met 13,8% in een jaar tijd naar €466.000 gemiddeld.

Regio Utrecht:

De gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug (ged.), Vijfheerenlanden (ged.), Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist vallen binnen de afdeling Utrecht én binnen deze COROP regio die verder bestaat uitAmersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Veenendaal en Woudenberg. Het aantal transactiesdaalt in deze regio met 20,9% naar 3.482woningen. Van alle woningtypen daalt het aantal transacties, die van vrijstaandhet meestmet 32%. Transactieprijzenstijgen in deze regio 20,7% naar nu €509.000 waarbij de verkooptijd 21dagen bedraagt. Er wordt gemiddeld 11% meer betaald dan de vraagprijs. Bijna 84% van alle woningen wordt boven de vraagprijs verkocht.De hoeveelheid aanbodis met 31,1% gedaald naar 1.194woningen. De gemiddelde vraagprijs stijgt 8,8% naar nu €526.000. Lopende dit kwartaal zijn er 3.546woningen te koop gezet en dat zijn er 12,7% minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. KI = 1,0.1De krapte-indicator(KI)is de verhouding tussen aanbod en vraag. Deze wordt uitgerekend door het staande aanbod te delen door het aantal transacties in een maand (beter: 3 x aanbod te delen door aantal transacties in een kwartaal). Lager dan 5 is een krappe (verkopers-)markt, tussen 5 en 10 is evenwichtig, boven de 10 is een ruime (kopers-)markt.

Gemeente Utrecht:

Het aantal transactiesdaalt in deze gemeente met 21,1% naar 983woningen. Grootste daler is heel opvallend de hoekwoningmet 40% minder verkopen.Transactieprijzenstijgen in deze regio 17,7% naar nu €518.000 waarbij de verkooptijd 20dagen bedraagt. Er wordt gemiddeld 15,4% meer betaald dan de vraagprijs; 91,1% van alle woningen wordt boven de vraagprijs verkocht. De hoeveelheid aanbodis met 15,5% gedaald naar 315woningen. De gemiddelde vraagprijs stijgt met 9,1% naar nu €460.000. Lopende dit kwartaal zijn er 1.030woningen te koop gezet en dat zijn er 13,7% minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. KI = 1,0; voor 2-onder-een-kap het laagst met KI = 0,5.gemeenteDe Ronde VenenHet aantal transactiesdaalt in deze gemeente met 22,4% naar 111woningen. Trans-actieprijzenstijgen hier maar liefst 34,8% naar nu €654.000 met een verkooptijd van 31dagen. Er wordt gemiddeld 5,7% meer betaald dan de vraagprijs. Ruim 72% van alle woningen wordt boven de vraagprijs verkocht. De hoeveelheid aanbodis gehalveerd naar 61woningen. De gemiddelde vraagprijs stijgtmet 17,5% naar nu €712.000. Lopende dit kwartaal zijn er 113woningen te koop gezet en dat zijn er 11% minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Er zijn relatief veel vrijstaande woningen te koop gezet maar juist weinig appartementen waar wel behoefte aan is gezien de KI van 1,1. Over alle woningtypen gemeten bedraagt de KI = 1,6.gemeenteUtrechtse HeuvelrugHet aantal transactiesdaalt in deze gemeente met 9,9% naar 97woningen; vooral de tussenwoningen (-32%) en de vrijstaande woningen (-34%) trekken dit percentage omlaag. Trans-actieprijzenstijgen in deze gemeente7,7% naar nu €575.000 bijeen verkooptijd van 22dagen. Er wordtgemiddeld 7,9% meer betaald dan de vraagprijsen 76% van alle woningen wordt boven de vraagprijs verkocht. De hoeveelheid aanbodis na37% daling geslonken tot 46woningen. De gemiddelde vraagprijs stijgt met 15,3% naar nu €907.000.Dit is met name zo hoog doordat vrijstaande woningen maar liefst 43% van het aanbod beslaan maar slechts 20% van het aantal transacties.Lopende dit kwartaal zijn er 94woningen te koop gezet en dat zijn er 5,6% minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. KI = 1,4; voor hoekwoningen een extreem lage KI = 0,3.

Conclusie:

Het karige bestaande aanbod in combinatie met het relatief weinige nieuwe aanbod dat lopende het kwartaal op de markt komt zorgt voor verdere daling van het aantal transacties. Ook de krapte-indicator daalt doordat het aanbod nog sneller afneemt dan het aantal transacties. De enorme prijsstijging van rond de 20% op jaarbasis houdt aan. Ook de nieuwbouw kan de enorme vraag niet aan.

Wonen en leven in en om Utrecht - Nieuwbouwontwikkeling en opkoopbescherming (woonplicht)

Het is lastig om een woning te vinden. Utrecht doet zijn uiterste best om zo veel mogelijk woningen beschikbaar te krijgen (en houden) voor mensen die een woning zoeken. Bijvoorbeeld door nieuwe huizen te bouwen. 

Een aantal voorbeelden van projecten die in 2020 zijn gestart:

 • Wonderwoods (ruim 400 woningen) op het Jaarbeursplein
 • De Kwekerij in Utrecht Oost (244 woningen)
 • De Nieuwe Defensieterrein in de Merwedekanaalzone (1e fase 291 woningen)
 • The Cube in Overvecht (639 woningen)
 • Huize Nijevelt in Vleuten de Meern (32 woningen)
 • Wisselspoorkwartier bij de 2e Daalsedijk (1e fase 122 woningen)

Plan: 60.000 woningen extra in 2040

Het plan is om in de periode tot 2040 te zorgen dat er ongeveer 60.000 woningen bijkomen. Dat zijn er zo’n 3.000 per jaar. In 2021 start de bouw van tussen de 2.800 en 3.100 woningen. Voor 2022 verwacht de gemeente de start van de bouw van tussen de 2.600 en 3.200 woningen.

De komende jaren komen er in Utrecht dus duizenden woningen bij. We willen ook zorgen dat het prettig blijft om te leven. Daarom geven ze daarnaast flink geld uit voor de openbare ruimte. In 2021 starten (of zijn al gestart) de volgende projecten:

 • 1e fase cartesiusdriehoek (ruim 300 woningen)
 • Smakkelaarsveld (150 woningen)
 • Opaalweg (200 studentenwoningen)
 • A.B.C.-straat 5 (104 woningen)

In de jaren 2022 en 2023 start een aantal grote bouwprojecten met veel woningen. Zoals Wisselspoor/2e daalsedijk deelgebied 2-4, Cartesiusdriehoek (vervolgfasen) en Merwedekanaalzone.

Nieuwe regels koopwoningen

Sinds een tijdje hebben we in Utrecht een 'zelfbewoningsplicht' voor nieuwbouw. Wie een nieuwbouwhuis koopt, moet er zelf in moet gaan wonen en kan het niet meteen verhuren aan iemand anders.

Voor bestaande huizen willen we nu een nieuwe regel: de 'opkoopbescherming'. Wie een huis koopt, mag de woning dan voor ten minste 4 jaar niet verhuren. 

Meer over de opkoopbescherming

In de hele stad willen we een verbod om een huis met een WOZ-waarde tot en met € 440.000 na de koop te verhuren. Waarschijnlijk gaat de opkoopbescherming vanaf half maart gelden. De gemeenteraad besluit binnenkort over deze nieuwe regel.

De Utrechtse woningmarkt staat onder druk. De koopprijzen in de stad zijn nog nooit zo hoog geweest. Een deel van de weinige betaalbare huizen wordt opgekocht door beleggers. Dit leidt tot nog minder koopwoningen en dus stijgende woningprijzen. Utrecht wil dat mensen die zélf in een betaalbare koopwoning willen wonen, een plek in Utrecht kunnen vinden. Vooral starters en kopers met een middeninkomen hebben wat aan deze nieuwe regel.

Er zijn 3 uitzonderingen op de opkoopbescherming:

 • iemand mag een gekocht huis nog wel verhuren aan eerste- en tweedegraadsfamilie (ouders, kinderen, broers en zussen)
 • iemand mag een gekocht huis tijdelijk verhuren, voor maximaal 12 maanden, bijvoorbeeld als de eigenaar lang op reis gaat
 • iemand mag een gekocht huis verhuren als bedrijfswoning

Voor zo'n uitzondering is straks een vergunning nodig.

Mogelijk komen er nog 2 uitzonderingen:

 • nieuwbouwprojecten waarin afspraken over verhuur zijn gemaakt
 • gevallen waarin het verhuren van een huis heel belangrijk is, dat beslist het college van B en W

Bovenstaande biedt diverse kansen en risico's. Wij adviseren onze klanten graag.

PEEK&POMPE MAKELAARS

Marktcijfers 1e kwartaal 2021 Utrecht en Stichtse Vecht - woningschaarste en transactieprijzen nemen verder toe

Bron NVM.

Binnen deze regio liggen de gemeenten Utrecht,Stichtse Vecht, IJsselstein, Nieuwegein, Vianenen De Ronde Venen. De hoeveelheid aanbodis met 37% afgenomen zodat er halverwege het kwartaal 481woningen te koop staan in deze regio, waarvan 165 appartementen, het meest voorkomende aanbodtype. Het aanbod aan twee-onder-één-kap daalde van 83 naar 30 stuks, dat is maar liefst 64% minder in een jaar tijd. Ook het aanbod aanvrijstaande woningen halveerde ruim: van 193 naar nu 94. Lopende dit kwartaal zijn er 1.135woningen te koop gezet, dat is ongeveer evenveel als in hetzelfde kwartaal een jaar geleden.Vraagprijzen zijn t.o.v. vorig jaar 10,9% gestegennaar nu €517.000 gemiddeld.Het aantal transactiesdaalde bijna 3% naar nu 1.065woningen. De tussenwoning is het meest verkochte typemet 394 stuks; een daling van bijna 11% in een jaar. Het aantal verkochte appartementen steeg juist met 11% naar 383 stuks.Transactieprijzenstijgen in deze regio met 16,2% naar nu €432.000; de prijsstijging voor vrijstaand en twee-onder-één-kap werd mede 1De krapte-indicator(KI)is de verhouding tussen aanbod en vraag. Deze wordt uitgerekend door het staande aanbod te delen door het aantal transacties in een maand (beter: 3 x aanbod te delen door aantal transacties in een kwartaal). Lager dan 5 is een krappe (verkopers-)markt, tussen 5 en 10 is evenwichtig, boven de 10 is een ruime (kopers-)markt.

veroorzaakt doordat er vooral grotere woningen van beide typen werden verkocht. Ruim74% van alle woningen wordt boven de vraagprijs verkocht bij een korte verkooptijd van 24dagen; vrijstaande woningen verwisselen in gemiddeld 51dagen van eigenaar.De woningmarkt in deze regio iszeer krap; de KI daalde in een jaar tijd van 2,1naar nu 1,4.Tussenwoningen zijn extreem schaars in Breukelen, Maarssen en Houten met KI < 1. In Nieuwegein wordt er gemiddeld ruim €26.000 boven de vraagprijs betaald voor een tussenwoningmaar €50.000 boven de vraagprijs voor dit woningtype is ook geen zeldzaamheid.

Vrijstelling overdrachtsbelasting (0, 2 of 8% bij kopen woning)

Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen, betalen 2%. Beleggers gaan 8% betalen. De overheid wil met deze maatregelen starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt.

Voorwaarden voor de startersvrijstelling overdrachtsbelasting

De koper moet voldoen aan een aantal voorwaarden om gebruik te maken van de vrijstelling overdrachtsbelasting.

 • De koper is meerderjarig (18) en jonger dan 35 jaar.
 • De koper koopt een woning.
 • De koper heeft de startersvrijstelling voor overdrachtsbelasting niet eerder ontvangen en verklaart dit schriftelijk.
 • De koper gaat zelf in de woning wonen (het zogenoemde hoofdverblijfcriterium) en verklaart dit schriftelijk.
 • De woning is niet duurder dan € 400.000 wanneer de overdracht na 31 maart 2021 is (tot die datum geldt deze woningwaardegrens niet).

Vrijstelling geldt bij overdracht woning vanaf 1 januari 2021

Het moment van overdracht bij de notaris is bepalend, niet het moment van tekening van de koopovereenkomst. De vrijstelling geldt wanneer de overdracht van een woning bij de notaris plaatsvindt op of na 1 januari 2021. Aanvullend geldt de vrijstelling vanaf 1 april 2021 alleen voor woningen goedkoper dan € 400.000. 

1 van kopers 35 jaar of ouder: geen vrijstelling over eigen deel

De vrijstelling geldt voor iedere koper afzonderlijk. Is één van de kopers 35 jaar of ouder en de ander jonger dan 35 jaar? Dan betaalt de persoon van 35 jaar of ouder over zijn/haar deel 2% belasting. De persoon die jonger is dan 35 jaar betaalt geen belasting over zijn/haar deel (als hij/zij ook voldoet aan de andere voorwaarden).

Woning hoeft niet eerste koopwoning te zijn voor vrijstelling

Voor de vrijstelling maakt het niet uit of de koper al eerder een woning heeft gehad. De woning hoeft dus niet de eerste koopwoning van de koper te zijn voor de vrijstelling.

Koper heeft verklaring nodig voor vrijstelling

De koper heeft een schriftelijke verklaring nodig om gebruik te maken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Daarin verklaart de koper dat hij aan bepaalde voorwaarden voor de vrijstelling voldoet. Dat is de voorwaarde van zelfbewoning en de voorwaarde dat de vrijstelling niet eerder is gebruikt. De koper geeft de verklaring af aan de notaris.

8% overdrachtsbelasting vanaf 2021 als woning niet hoofdverblijf is

Kopers betalen vanaf 1 januari 2021 8% overdrachtsbelasting als ze niet zelf in de woning gaan wonen. Bijvoorbeeld als ze de woning:

 • verhuren;
 •  als vakantiewoning gebruiken;
 • voor een kind kopen.

Wie gebruik wil maken van de vrijstelling, moet de nieuwe woning als hoofdverblijf gebruiken. Dat betekent dat de koper zich inschrijft bij de gemeente en er ook zijn leven opbouwt (zoals sportactiviteiten, school, gebedshuis, kinderopvang, vrienden, familie). Dit kan maar 1 woning zijn. Om die reden vallen tweede woningen en vakantiehuizen, ook als zij niet worden verhuurd, ook onder het 8% tarief. Wooncoöperaties betalen geen 8% overdrachtsbelasting maar 2% wanneer zij huizen van woningcorporaties overkopen. 

Huis kopen Corona

Is het wel of niet verstandig een huis te kopen tijdens de Corona?

Wij zijn van mening dat het nog steeds interessant is. De rente is nog steeds historisch laag en huren zijn hoog. Kortom, je woonlasten zijn vaak lager bij een koopwoning dan huurwoning. Verder kan je de woning naar eigen zin maken en wordt de woning meestal meer waard in de toekomst. Ja een tijdelijk dip in de huizenprijzen is niet ondenkbaar. Echter is de afgelopen jaren steeds gebleken dat de prijzen verder doorstegen in plaats van stabiliseren of dalen. En als er al een daling zou komen is dit altijd van tijdelijke aard en zal deze daana altijd weer stijgen. Inflatie zal altijd doorgaan op lange termijn. In een stad als Utrecht (Randstad) kan het op een bepaald moment anders zijn dan in een andere omgeving, dus laat je goed adviseren.

Bel gerust een van de makelaars van PEEK&POMPE om te vragen wat zijn verwachting is in relatie tot jou woning en locatie.

Marktcijfers 3 e kwartaal 2020 NVM afdeling Utrecht

Marktcijfers 3 e kwartaal 2020 NVM afdeling Utrecht Donderdag 15 oktober om 10:00 uur zijn de cijfers bekend gemaakt van het 3 e kwartaal 2020 ten aanzien van de woningmarkt in Nederland en in de beide regio’s binnen het gebied van de NVM afdeling Utrecht. Tenzij anders vermeld zijn cijfers en percentages vergeleken met die van het 3 e kwartaal 2019 en op basis van aanbod en transacties via NVM makelaars. Genoemde waarden betreffen in principe gemiddelden. Veel verkopen, weinig aanbod, grote prijsstijging Landelijk De hoeveelheid aanbod daalt met 27% naar 27.861 woningen halverwege het kwartaal en dat is het laagste aantal in 20 jaar tijd. Het aanbod daalt overal in ons land met uitzondering van Amsterdam waar het toeneemt. Gemiddelde vraagprijs stijgt 9,5% naar €480.000. Het aantal transacties stijgt met 14,4% naar 41.853 verkochte woningen. Dat is het hoogste aantal in 3 jaar tijd en het beste 3e kwartaal ooit. Normaal gesproken worden in een 3e kwartaal juist wat minder woningen verkocht dan in een 2e of 4e kwartaal. Het aantal verkochte vrijstaande woningen steeg het hardst. De KI1 staat met 2,0 op een ongekend lage stand; alle regio’s in het land kennen nu schaarste. Transactieprijzen zijn door het grote tekort aan aanbod zeer sterk gestegen met maar liefst 11,6% zodat de gemiddeld verkochte woning nu €354.000 oplevert. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 30 dagen en bijna 54% van alle woningen wordt boven de vraagprijs verkocht; vorig jaar was dat nog geen 42%. In de nieuwbouw staan nu 1% méér woningen te koop dan vorig jaar, 15.800 stuks. In dit kwartaal zijn er wel 22% meer nieuwbouwwoningen in verkoop gegaan dat in het zelfde kwartaal vorig jaar. Er werden 45% méér woningen verkocht: 9.400 stuks. Die waren met gemiddeld €410.000 maar liefst 9% duurder dan vorig jaar. De KI bedraagt nu 5,5. Regio Utrecht Deze regio omvat de gemeenten Utrecht, Stichtse Vecht, IJsselstein, Nieuwegein, Vianen en De Ronde Venen. Aanbod: er staan halverwege het kwartaal 803 woningen te koop in deze regio; een daling van 16% t.o.v. vorig jaar. Alleen het aanbod aan appartementen steeg en wel met 9% naar 251 stuks; aanbod aan tussenwoningen daalde met 5% naar nu 225 stuks. Het aanbod van de andere woningtypen daalde veel harder. Lopende dit kwartaal zijn er 1.728 woningen te koop gezet en dat zijn er 8% meer dan in het zelfde kwartaal een jaar terug; er werden vooral meer 1 De krapte-indicator (KI) is de verhouding tussen aanbod en vraag. Deze wordt uitgerekend door het staande aanbod te delen door het aantal transacties in een maand (beter: 3 x aanbod te delen door aantal transacties in een kwartaal). Lager dan 5 is een krappe (verkopers-)markt, tussen 5 en 10 is evenwichtig, boven de 10 is een ruime (kopers-)markt. appartementen (+15%) te koop gezet. Vraagprijzen zijn t.o.v. vorig jaar 6,2% gestegen naar nu €513.000 gemiddeld. Het aantal transacties steeg met 14% naar nu 1.675 woningen. Er werden 20% meer appartementen verkocht (605 stuks) en zelfs 57% meer vrijstaande woningen (124 stuks) waardoor er dit kwartaal meer vrijstaande woningen dan twee-onder-één-kap werden verkocht. Transactieprijzen stijgen in deze regio met 10,9% naar nu €403.000; de prijsstijging loopt van 8,2% voor appartementen op tot 14,6% voor twee-onder-één-kap. Ruim 70% van alle woningen wordt boven de vraagprijs verkocht bij een korte verkooptijd van 24 dagen. Vrijstaande woningen verwisselen in gemiddeld 45 dagen van eigenaar. De woningmarkt in deze regio behoort met KI = 1,4 tot de krapste van het land. Bijna overal heerst flinke schaarste voor alle woningtypen. In de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein zijn alle woningtypen zeer schaars; zelfs vrijstaand kent in Utrecht een KI = 2,3 wat uiterst laag is voor dit woningtype. Vooral kleine appartementen (tot 80 m2 ) zijn haast niet te koop; Nieuwegein spant de kroon voor dit marktsegment met een KI = 0,7 maar in andere plaatsen is het niet veel ruimer. Iets minder schaars zijn vrijstaande woningen in De Ronde Venen (KI = 7) en Stichtse Vecht (KI =10). Regio Bunnik/Zeist Onder deze regio vallen de gemeenten Bunnik, Houten, Wijk bij Duurstede, De Bilt en Zeist, alsmede de plaatsen Driebergen-Rijsenburg, Doorn, Maarn en Leersum. Aanbod: er staan halverwege het kwartaal 391 woningen te koop in deze regio; een afname van 33% t.o.v. vorig jaar en deze daling betreft alle woningtypen, twee-onder-één-kap met 46% afname het meest. Lopende dit kwartaal zijn er 628 woningen te koop gezet en dat zijn er 9% meer dan een jaar eerder maar te weinig om aan de grote vraag te voldoen. Er kwamen vooral meer tussenwoningen te koop: +44%. Vraagprijzen stijgen 7,7% naar nu €748.000 gemiddeld. Ruim 42% van het aanbod is hier dan ook een vrijstaande woning. Het aantal transacties neemt 18% toe naar 646 verkochte woningen. Daarbij werden zelfs maar liefst 34% meer vrijstaande woningen verkocht, 104 stuks. De tussenwoning blijft met 176 stuks (is 28% toename) het meest verkochte woningtype. Transactieprijzen stijgen in deze regio 12,7% naar gemiddeld €492.000; alle woningtypen noteerden hogere transactieprijzen. 49% van alle woningen wordt nu boven de vraagprijs verkocht bij een verkooptijd van 28 dagen (vrijstaand 53 dagen). De woningmarkt is in deze regio t.o.v. een jaar enorm verkrapt met nu KI = 1,8 door snel dalend aanbod in combinatie met fors toegenomen transactie-aantallen. Schaarste domineert de woningmarkt bijna overal in deze regio met de grootste krapte voor tussenwoningen en (vooral kleinere, tot 80 m2 ) appartementen; op de Heuvelrug zijn alle woningtypen schaars, in Houten is duidelijk een grote behoefte aan vooral kleinere appartementen (KI = 0,7). In De Bilt stijgt het aantal Utrechtse kopers van 25% naar 37% in 4 jaar tijd; in Houten is dat een sprong van 14% naar 31%, in Zeist van 18% naar 30%. Ook op de Heuvelrug kopen nu steeds meer Utrechters. Conclusie Dit kwartaal een record aantal transacties, opgestuwd door ‘thuisblijvers’ in dit zomervakantiekwartaal en wellicht ook door aangepaste woonwensen voor toename in thuiswerken. Er is meer vraag dan nieuw instromend aanbod zodat de totale hoeveelheid aanbod daalt naar het laagste niveau in 20 jaar. Daarbij stijgen de verkoopprijzen ongekend hard en hebben we te maken met de meest krappe woningmarkt sinds 1999. Deze krapte zorgt er weer voor dat een deel van de potentiele verkopers geen geschikte woning vindt en dus ook het eigen huis niet te koop zet. We zien wel dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op de diensten van een aankoopmakelaar.

+

Wat is mijn huis waard?

Bereken direct de geschatte waarde.

Direct berekenen