Nieuws

Vrijstelling overdrachtsbelasting (0, 2 of 8% bij kopen woning)

Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.000. Kopers van 35 jaar of ouder die in de woning gaan wonen, betalen 2%. Beleggers gaan 8% betalen. De overheid wil met deze maatregelen starters en doorstromers meer kansen geven op de woningmarkt.

Voorwaarden voor de startersvrijstelling overdrachtsbelasting

De koper moet voldoen aan een aantal voorwaarden om gebruik te maken van de vrijstelling overdrachtsbelasting.

  • De koper is meerderjarig (18) en jonger dan 35 jaar.
  • De koper koopt een woning.
  • De koper heeft de startersvrijstelling voor overdrachtsbelasting niet eerder ontvangen en verklaart dit schriftelijk.
  • De koper gaat zelf in de woning wonen (het zogenoemde hoofdverblijfcriterium) en verklaart dit schriftelijk.
  • De woning is niet duurder dan € 400.000 wanneer de overdracht na 31 maart 2021 is (tot die datum geldt deze woningwaardegrens niet).

Vrijstelling geldt bij overdracht woning vanaf 1 januari 2021

Het moment van overdracht bij de notaris is bepalend, niet het moment van tekening van de koopovereenkomst. De vrijstelling geldt wanneer de overdracht van een woning bij de notaris plaatsvindt op of na 1 januari 2021. Aanvullend geldt de vrijstelling vanaf 1 april 2021 alleen voor woningen goedkoper dan € 400.000. 

1 van kopers 35 jaar of ouder: geen vrijstelling over eigen deel

De vrijstelling geldt voor iedere koper afzonderlijk. Is één van de kopers 35 jaar of ouder en de ander jonger dan 35 jaar? Dan betaalt de persoon van 35 jaar of ouder over zijn/haar deel 2% belasting. De persoon die jonger is dan 35 jaar betaalt geen belasting over zijn/haar deel (als hij/zij ook voldoet aan de andere voorwaarden).

Woning hoeft niet eerste koopwoning te zijn voor vrijstelling

Voor de vrijstelling maakt het niet uit of de koper al eerder een woning heeft gehad. De woning hoeft dus niet de eerste koopwoning van de koper te zijn voor de vrijstelling.

Koper heeft verklaring nodig voor vrijstelling

De koper heeft een schriftelijke verklaring nodig om gebruik te maken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Daarin verklaart de koper dat hij aan bepaalde voorwaarden voor de vrijstelling voldoet. Dat is de voorwaarde van zelfbewoning en de voorwaarde dat de vrijstelling niet eerder is gebruikt. De koper geeft de verklaring af aan de notaris.

8% overdrachtsbelasting vanaf 2021 als woning niet hoofdverblijf is

Kopers betalen vanaf 1 januari 2021 8% overdrachtsbelasting als ze niet zelf in de woning gaan wonen. Bijvoorbeeld als ze de woning:

  • verhuren;
  •  als vakantiewoning gebruiken;
  • voor een kind kopen.

Wie gebruik wil maken van de vrijstelling, moet de nieuwe woning als hoofdverblijf gebruiken. Dat betekent dat de koper zich inschrijft bij de gemeente en er ook zijn leven opbouwt (zoals sportactiviteiten, school, gebedshuis, kinderopvang, vrienden, familie). Dit kan maar 1 woning zijn. Om die reden vallen tweede woningen en vakantiehuizen, ook als zij niet worden verhuurd, ook onder het 8% tarief. Wooncoöperaties betalen geen 8% overdrachtsbelasting maar 2% wanneer zij huizen van woningcorporaties overkopen. 

Huis kopen Corona

Is het wel of niet verstandig een huis te kopen tijdens de Corona?

Wij zijn van mening dat het nog steeds interessant is. De rente is nog steeds historisch laag en huren zijn hoog. Kortom, je woonlasten zijn vaak lager bij een koopwoning dan huurwoning. Verder kan je de woning naar eigen zin maken en wordt de woning meestal meer waard in de toekomst. Ja een tijdelijk dip in de huizenprijzen is niet ondenkbaar. Echter is de afgelopen jaren steeds gebleken dat de prijzen verder doorstegen in plaats van stabiliseren of dalen. En als er al een daling zou komen is dit altijd van tijdelijke aard en zal deze daana altijd weer stijgen. Inflatie zal altijd doorgaan op lange termijn. In een stad als Utrecht (Randstad) kan het op een bepaald moment anders zijn dan in een andere omgeving, dus laat je goed adviseren.

Bel gerust een van de makelaars van PEEK&POMPE om te vragen wat zijn verwachting is in relatie tot jou woning en locatie.

Marktcijfers 3 e kwartaal 2020 NVM afdeling Utrecht

Marktcijfers 3 e kwartaal 2020 NVM afdeling Utrecht Donderdag 15 oktober om 10:00 uur zijn de cijfers bekend gemaakt van het 3 e kwartaal 2020 ten aanzien van de woningmarkt in Nederland en in de beide regio’s binnen het gebied van de NVM afdeling Utrecht. Tenzij anders vermeld zijn cijfers en percentages vergeleken met die van het 3 e kwartaal 2019 en op basis van aanbod en transacties via NVM makelaars. Genoemde waarden betreffen in principe gemiddelden. Veel verkopen, weinig aanbod, grote prijsstijging Landelijk De hoeveelheid aanbod daalt met 27% naar 27.861 woningen halverwege het kwartaal en dat is het laagste aantal in 20 jaar tijd. Het aanbod daalt overal in ons land met uitzondering van Amsterdam waar het toeneemt. Gemiddelde vraagprijs stijgt 9,5% naar €480.000. Het aantal transacties stijgt met 14,4% naar 41.853 verkochte woningen. Dat is het hoogste aantal in 3 jaar tijd en het beste 3e kwartaal ooit. Normaal gesproken worden in een 3e kwartaal juist wat minder woningen verkocht dan in een 2e of 4e kwartaal. Het aantal verkochte vrijstaande woningen steeg het hardst. De KI1 staat met 2,0 op een ongekend lage stand; alle regio’s in het land kennen nu schaarste. Transactieprijzen zijn door het grote tekort aan aanbod zeer sterk gestegen met maar liefst 11,6% zodat de gemiddeld verkochte woning nu €354.000 oplevert. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 30 dagen en bijna 54% van alle woningen wordt boven de vraagprijs verkocht; vorig jaar was dat nog geen 42%. In de nieuwbouw staan nu 1% méér woningen te koop dan vorig jaar, 15.800 stuks. In dit kwartaal zijn er wel 22% meer nieuwbouwwoningen in verkoop gegaan dat in het zelfde kwartaal vorig jaar. Er werden 45% méér woningen verkocht: 9.400 stuks. Die waren met gemiddeld €410.000 maar liefst 9% duurder dan vorig jaar. De KI bedraagt nu 5,5. Regio Utrecht Deze regio omvat de gemeenten Utrecht, Stichtse Vecht, IJsselstein, Nieuwegein, Vianen en De Ronde Venen. Aanbod: er staan halverwege het kwartaal 803 woningen te koop in deze regio; een daling van 16% t.o.v. vorig jaar. Alleen het aanbod aan appartementen steeg en wel met 9% naar 251 stuks; aanbod aan tussenwoningen daalde met 5% naar nu 225 stuks. Het aanbod van de andere woningtypen daalde veel harder. Lopende dit kwartaal zijn er 1.728 woningen te koop gezet en dat zijn er 8% meer dan in het zelfde kwartaal een jaar terug; er werden vooral meer 1 De krapte-indicator (KI) is de verhouding tussen aanbod en vraag. Deze wordt uitgerekend door het staande aanbod te delen door het aantal transacties in een maand (beter: 3 x aanbod te delen door aantal transacties in een kwartaal). Lager dan 5 is een krappe (verkopers-)markt, tussen 5 en 10 is evenwichtig, boven de 10 is een ruime (kopers-)markt. appartementen (+15%) te koop gezet. Vraagprijzen zijn t.o.v. vorig jaar 6,2% gestegen naar nu €513.000 gemiddeld. Het aantal transacties steeg met 14% naar nu 1.675 woningen. Er werden 20% meer appartementen verkocht (605 stuks) en zelfs 57% meer vrijstaande woningen (124 stuks) waardoor er dit kwartaal meer vrijstaande woningen dan twee-onder-één-kap werden verkocht. Transactieprijzen stijgen in deze regio met 10,9% naar nu €403.000; de prijsstijging loopt van 8,2% voor appartementen op tot 14,6% voor twee-onder-één-kap. Ruim 70% van alle woningen wordt boven de vraagprijs verkocht bij een korte verkooptijd van 24 dagen. Vrijstaande woningen verwisselen in gemiddeld 45 dagen van eigenaar. De woningmarkt in deze regio behoort met KI = 1,4 tot de krapste van het land. Bijna overal heerst flinke schaarste voor alle woningtypen. In de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein zijn alle woningtypen zeer schaars; zelfs vrijstaand kent in Utrecht een KI = 2,3 wat uiterst laag is voor dit woningtype. Vooral kleine appartementen (tot 80 m2 ) zijn haast niet te koop; Nieuwegein spant de kroon voor dit marktsegment met een KI = 0,7 maar in andere plaatsen is het niet veel ruimer. Iets minder schaars zijn vrijstaande woningen in De Ronde Venen (KI = 7) en Stichtse Vecht (KI =10). Regio Bunnik/Zeist Onder deze regio vallen de gemeenten Bunnik, Houten, Wijk bij Duurstede, De Bilt en Zeist, alsmede de plaatsen Driebergen-Rijsenburg, Doorn, Maarn en Leersum. Aanbod: er staan halverwege het kwartaal 391 woningen te koop in deze regio; een afname van 33% t.o.v. vorig jaar en deze daling betreft alle woningtypen, twee-onder-één-kap met 46% afname het meest. Lopende dit kwartaal zijn er 628 woningen te koop gezet en dat zijn er 9% meer dan een jaar eerder maar te weinig om aan de grote vraag te voldoen. Er kwamen vooral meer tussenwoningen te koop: +44%. Vraagprijzen stijgen 7,7% naar nu €748.000 gemiddeld. Ruim 42% van het aanbod is hier dan ook een vrijstaande woning. Het aantal transacties neemt 18% toe naar 646 verkochte woningen. Daarbij werden zelfs maar liefst 34% meer vrijstaande woningen verkocht, 104 stuks. De tussenwoning blijft met 176 stuks (is 28% toename) het meest verkochte woningtype. Transactieprijzen stijgen in deze regio 12,7% naar gemiddeld €492.000; alle woningtypen noteerden hogere transactieprijzen. 49% van alle woningen wordt nu boven de vraagprijs verkocht bij een verkooptijd van 28 dagen (vrijstaand 53 dagen). De woningmarkt is in deze regio t.o.v. een jaar enorm verkrapt met nu KI = 1,8 door snel dalend aanbod in combinatie met fors toegenomen transactie-aantallen. Schaarste domineert de woningmarkt bijna overal in deze regio met de grootste krapte voor tussenwoningen en (vooral kleinere, tot 80 m2 ) appartementen; op de Heuvelrug zijn alle woningtypen schaars, in Houten is duidelijk een grote behoefte aan vooral kleinere appartementen (KI = 0,7). In De Bilt stijgt het aantal Utrechtse kopers van 25% naar 37% in 4 jaar tijd; in Houten is dat een sprong van 14% naar 31%, in Zeist van 18% naar 30%. Ook op de Heuvelrug kopen nu steeds meer Utrechters. Conclusie Dit kwartaal een record aantal transacties, opgestuwd door ‘thuisblijvers’ in dit zomervakantiekwartaal en wellicht ook door aangepaste woonwensen voor toename in thuiswerken. Er is meer vraag dan nieuw instromend aanbod zodat de totale hoeveelheid aanbod daalt naar het laagste niveau in 20 jaar. Daarbij stijgen de verkoopprijzen ongekend hard en hebben we te maken met de meest krappe woningmarkt sinds 1999. Deze krapte zorgt er weer voor dat een deel van de potentiele verkopers geen geschikte woning vindt en dus ook het eigen huis niet te koop zet. We zien wel dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op de diensten van een aankoopmakelaar.

Verkoop DE NIEUWE DEFENSIE in Utrecht, direct achter de Dichterswijk en Parkhaven, is in fasen gestart

Hier verrijst een prachtig nieuwe woonwijk, met moderne royale woningen.

PEEK&POMPE MAKELAARS zit op een steenworp afstand en adviseert graag over deze nieuwbouw en de verkoopkansen van je huidige woning in Utrecht of omgeving.

Bel voor een vrijblijvende afspraak.

Marktcijfers woningmarkt NVM 2e kwartaal 2020 Utrecht - Stichtse Vecht (Maarssen)

Woningmarkt: corona lijkt nauwelijks effect te hebben. Voorwoord: Het voorspellen van de toekomst is altijd een hot item maar blijft een lastige zaak. De media lezend en beluisterend zijn er, niet gehinderd door enige kennis van zaken, toch heel wat slecht-nieuws-voorspellers. Een half jaar geleden wisten zij nog niets van de economie, maar nu voert men het hoogste woord. Een (CORONA)crisis welke begin dit jaar ons land aandeed heeft op de Utrechtse woningmarkt geen invloed gehad. De negatieve berichtgeving, vaak in stand gehouden en aangewakkerd door de media, heeft met name de koper onterecht op de kast proberen te jagen. Dat de markt solide was zagen wij vorig kwartaal al. De markt wordt in eerste instantie sterker bepaald door psychologischedan door economische wetten. De consument ziet kennelijk geen reden tot paniek op de koopwoningmarkt. De hypotheekrente bevindt zich rond de 2% en wordt wellicht nog wat lager in 2020, wat de koopkracht alleen maar ten goede komt. In tegenstelling tot wat vele economen en banken voorspellen lijken er op korte termijn geen prijsdalingen in zicht maar verwacht men ook geen grote stijgingen ook niet meer. Het achterblijven van de nieuwbouw productie, waardoor de bestaande bouw nog interessanter wordt, in combinatie met een toenemend bewustzijn bij verkopers dat scherpe vraagprijzen tot succes leiden, zal hier zeker positief aan bijdragen. Het blijft echter wel zaak van zowel de overheid, de burger en de banken om de financiering van woningen mogelijk te maken en de markt op gang te houden. De Nederlandse vastgoedmarkt heeft zich altijd sterk en veerkrachtig getoond. In de periode van de Kredietcrisis zag je een daling van maar enkele jaren en toen stormde de markt weer omhoog. De consument weet dat en laat zich nu niet afschrikken. Landelijk De hoeveelheid aanbod is met 22,9% gedaald zodat er halverwege het kwartaal 33.554 woningen te koop staan. Lopende het kwartaal kwamen er 43.413 woningen in verkoop, dat is nog geen 2% minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het aantal transacties is met 3,7% afgenomen naar nu 37.614 woningen. Er werden vooral wat minder (-10,7%) appartementen verkocht daarentegen juist iets meer (+1,2%) twee-onderéén-kap woningen. Ten opzichte van het 1e kwartaal steeg het aantal transacties juist en wel met 14%. Transactieprijzen stijgen onverminderd hard met 8,8% naar nu €335.000 (zie afbeelding) en de gemiddelde verkooptijd is met slechts 28 dagen op recordlaagteniveau. Bijna 52% van alle woningen wordt boven de vraagprijs verkocht, ook al een record. De KI1 blijft onveranderd op het laagterecord van 2,7 maar deze waarde verschilt zowel per regio als per woningtype. Voor vrijstaande woningen is de KI doorgaans een stuk hoger omdat dit segment minder schaarste kent. De KI in de nieuwbouw bedraagt nu 6,8. Regio Utrecht Deze regio omvat de gemeenten Utrecht, Stichtse Vecht, IJsselstein, Nieuwegein, Vianen en De Ronde Venen. Aanbod: er staan halverwege het kwartaal 1.041 woningen te koop in deze regio; een daling van ruim 13% t.o.v. vorig jaar. Alleen het aanbod aan appartementen steeg en wel met ruim 8%. Lopende dit kwartaal zijn er 1.822 woningen te koop gezet en dat zijn er 3,4% meer dan in het zelfde kwartaal een jaar terug; er werden vooral meer appartementen (+20%) te koop gezet. Vraagprijzen zijn t.o.v. vorig jaar 2% gestegen. Het aantal transacties steeg met 0,8% naar nu 1.569 woningen. Er werden 8,4% meer appartementen verkocht en maar liefst 21,7% meer vrijstaande woningen hoewel dit laatste type in deze regio veruit de kleinste woningvoorraad kent. Transactieprijzen stijgen in deze regio met 7,2% naar nu €380.000; tussenwoningen kenden een nog wat forsere prijsstijging van 11,9%. Ruim 69% van alle woningen wordt boven de vraagprijs verkocht bij een korte verkooptijd van 23 dagen. Vrijstaande woningen hebben 2 x zoveel tijd nodig. De woningmarkt is in deze regio t.o.v. een jaar terug nog wat verder oververhit geraakt met nu een KI = 2,0, Bijna overal heerst flinke schaarste voor alle woningtypen. Vrijstaand kent hier en 1 De krapte-indicator (KI) is de verhouding tussen aanbod en vraag. Deze wordt uitgerekend door het staande aanbod te delen door het aantal transacties in een maand (beter: 3 x aanbod te delen door aantal transacties in een kwartaal). Lager dan 5 is een krappe (verkopers-)markt, tussen 5 en 10 is evenwichtig, boven de 10 is een ruime (kopers-)markt. daar nog een wat evenwichtiger markt (b.v. Utrecht, IJsselstein en Stichtse Vecht). Ook Mijdrecht kent schaarste in tussen- en hoekwoningen en appartementen. Grondgebonden woningen in Nieuwegein -het meest in de wijken dicht bij Utrecht- worden in toenemende mate (nu in 29% van de gevallen) door Utrechters gekocht. Dezelfde toename van Utrechters geldt ook voor Maarssen. Regio Bunnik/Zeist Onder deze regio vallen de gemeenten Bunnik, Houten, Wijk bij Duurstede, De Bilt en Zeist, alsmede de plaatsen Driebergen-Rijsenburg, Doorn, Maarn en Leersum. Aanbod: er staan halverwege het kwartaal 549 woningen te koop in deze regio; een daling van bijna 25% t.o.v. vorig jaar en deze daling betreft alle woningtypen, tussenwoningen (-40%) het meest. Lopende dit kwartaal zijn er 700 woningen te koop gezet en dat zijn er 6% minder dan een jaar eerder. Vraagprijzen stijgen 8,8% maar die van vrijstaande woningen met 17,1% een stuk meer. Ruim 60% van het aanbod is in deze regio een twee-onder-één-kap of vrijstaande woning. Het aantal transacties neemt 4,4% af naar 618 verkochte woningen. Daarbij werden er vooral minder (-36,2%) appartementen verkocht en ook wat minder (-3,7%) vrijstaand. Van de andere woningtypen werden er juist meer verkocht. De tussenwoning blijft met 187 stuks het meest verkochte woningtype met daarachter de twee-onder-één-kap woning met 164 stuks. Transactieprijzen stijgen in deze regio 6,7% naar gemiddeld €458.000; alle woningtypen noteerden hogere transactieprijzen. Bijna 48% van alle woningen wordt nu boven de vraagprijs verkocht bij een verkooptijd van 26 dagen (vrijstaand 58 dagen) en dat is zeer kort in dit prijssegment en in deze regio een snelheidsrecord. De woningmarkt is in deze regio t.o.v. een jaar eerder weer iets meer verkrapt met nu KI = 2,7 doordat het aanbod sneller daalt dan het aantal transacties. Schaarste domineert de woningmarkt bijna overal in deze regio; vrijstaande woningen kennen als enige woningtype een wat meer een evenwichtige markt. De trek van Utrechters naar De Bilt is er altijd al maar groeit sterk: 51% van de niet-vrijstaande grondgebonden woningen wordt daar gekocht door een Utrechter. In Houten is datzelfde percentage in 4 jaar tijd gegroeid van 17% naar 32% en ook op de Heuvelrug neemt dit flink toe. Conclusie Het aanbod blijft flink dalen ondanks dat er relatief veel nieuw aanbod bij kwam in dit kwartaal. Dat ‘verdampt’ als het ware snel door de zeer korte verkooptijden waarbij ook nog eens een record aantal woningen boven de vraagprijs werd verkocht. Het aantal transacties daalde in sommige regio’s licht maar dat betrof de eerste 2 maanden van het kwartaal waarna in juni de transactieaantallen alweer flink opliepen. Ook de prijsstijging houdt onverminderd aan. De Corona crisis is in de cijfers nauwelijks zichtbaar; iets dat half maart nog niet in de lijn der verwachting lag. Makelaars constateren wel dat meer woningzoekers een kamer extra willen i.v.m. het vaker thuis werken.

Bron: NVM

Donderdag 9 juli om 10:00 uur zijn de cijfers bekend gemaakt van het 2 e kwartaal 2020 ten aanzien van de woningmarkt in Nederland en in de beide regio’s binnen het gebied van de NVM afdeling Utrecht. Tenzij anders vermeld zijn cijfers en percentages vergeleken met die van het 2 e kwartaal 2019 en op basis van aanbod en transacties via NVM makelaars. Genoemde waarden betreffen in principe gemiddelden.

Merwedekanaalzone - vragen? PEEK&POMPE adviseert graag!

Groene, autovrije stadswijk met voorzieningen binnen handbereik.

Merwede wordt een bijzondere, 21e -eeuwse stadswijk voor Utrecht waar straks ruim 12.000 mensen op duurzame en gezonde wijze kunnen leven. Kenmerkend aan deze stadswijk is hoogwaardig groen in de openbare ruimte, in binnenterreinen en op daken. Dit kan doordat het een nagenoeg autovrije wijk wordt waar voetgangers en fietsers centraal staan. Mensen kunnen gebruik maken van een groot aanbod van deelauto’s, deelfietsen en openbaar vervoer. 

Eigentijdse, toegankelijke stadswijk

Merwede verandert van een bedrijventerrein in een eigentijdse stadswijk die toegankelijk is voor iedereen: van starters tot ouderen en van alleenstaanden tot gezinnen. Meer dan de helft van het aantal woningen bestaat uit betaalbare huur en koop: 30 %  sociale huur, 25%  middensegment en de rest is vrije sector. Afwisselende hoogtes, breedtes en architectuur bepalen het straatbeeld, alsook het groen. Het motto is: groen, tenzij.  In elk bouwblok komt een binnentuin waarvan er veel toegankelijk zijn voor iedereen.

Een fijnmazig netwerk voor langzaam verkeer zorgt ervoor dat de wijk goed verbonden wordt met de rest van de stad en dus makkelijk bereikbaar is. Langs het kanaal komt het nieuwe Merwedepark, dat samen met het Merwedeplantsoen straks alle delen van de nieuwe én bestaande wijken verbindt. Dit maakt het gebied aantrekkelijk om te wandelen.

Het wordt een stadswijk met alles binnen handbereik en voorzieningen voor alle Utrechters. Mensen doen er hun boodschappen, werken en sporten in de buurt en pakken een terrasje op een stadsplein. Kinderen gaan er straks naar de basisschool of middelbare school. Het huidige fietsdepot wordt een bruisende plek met een markthal, horeca, creatieve bedrijvigheid en voedselteelt voor de hele wijk en omgeving.

Tegelijk met de ontwikkeling van Merwede geeft de gemeente in overleg met bewoners een impuls aan de omliggende wijken Rivierenwijk en Transwijk. Door deze te vergroenen, de openbare ruimte te verbeteren en met betere verbindingen voor fietsers en wandelaars.

 

Duurzaam en gezond

Merwede wordt bijna energieneutraal. Het krijgt de grootste, ondergrondse warmte-koudeopslag van Nederland om de wijk te verwarmen of te koelen, met gebruikmaking van het water uit het Merwedekanaal. Het groen en de zonnepanelen op de daken dragen bij aan een gezonde stad. Geen dak onbenut, dat is het idee. In het ‘Merwede Lab’ onderzoeken specialisten tijdens de gebiedsontwikkeling hoe de wijk zo duurzaam en circulair mogelijk kan worden, met gebruikmaking van steeds de nieuwste technieken. Ook betrekt het Merwede Lab bewoners bij het ontwerp van de openbare ruimte.

PEEK&POMPE MAKELAARS steeds succesvoller in Maarssen dorp

Sinds enkele jaren opereert PEEK&POMPE MAKELAARS steeds meer in Maarssen dorp. De makelaar en eigenaar, Peter Peek, is geboren, getogen en woonachtig in Maarssen, heeft veel kennis van het dorp en beschikt over een enorm netwerk. Logisch dus dat steeds meer mensen voor hem kiezen om te hepen bij de aankoop en verkoop van hun woning in Maarssen. Met name in de iets hogere prijsklasse zijn de kennis, commerciele inzichten en onderhandelingskracht van doorslaggevend succes. Het kantoor met 7 medewerkers biedt professionele ondersteuning op basis van ruim 15 jaren ervaring in de regionale makelaardij. Maak kennis door het plannen van een vrijblijvende afspraak! Bel 030 752 33 33.

NVM: Krapte op de woningmarkt neemt toe; steeds minder keuze voor ‘Jan Modaal’

In het vierde kwartaal van 2019 is de woningmarkt verder verkrapt. Er staan minder woningen te koop en minder woningen worden te koop gezet. De prijzen stijgen wel, mede door de grote vraag. De voorraad nieuwbouwwoningen neemt nog wel toe, waarschijnlijk prijzen zij zichzelf uit de markt. NVM-voorzitter Onno Hoes: “Overal lees ik over de wooncrisis, maar ik durf inmiddels wel te spreken over woningnood.”

van

Goedemiddag 👋

Benieuwd naar de waarde van jouw huis?

Je weet het in 1 minuut. Laten we beginnen!

Wat is de reden van jouw aanvraag?
Ik wil graag...

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Wanneer wil je verhuizen?

We zijn er bijna 🎉

Om het rapport op te maken hebben we een aantal gegevens nodig

Jouw woningwaarde wordt berekend... 🚀

loading

Bedankt %name%! De woningwaarde van %address% is berekend 🥳

Check je mail voor het rapport!

success
Wat is mijn huis waard?