Nieuws

Verkoop DE NIEUWE DEFENSIE in Utrecht, direct achter de Dichterswijk en Parkhaven, is in fasen gestart

Hier verrijst een prachtig nieuwe woonwijk, met moderne royale woningen.

PEEK&POMPE MAKELAARS zit op een steenworp afstand en adviseert graag over deze nieuwbouw en de verkoopkansen van je huidige woning in Utrecht of omgeving.

Bel voor een vrijblijvende afspraak.

Marktcijfers woningmarkt NVM 2e kwartaal 2020 Utrecht - Stichtse Vecht (Maarssen)

Woningmarkt: corona lijkt nauwelijks effect te hebben. Voorwoord: Het voorspellen van de toekomst is altijd een hot item maar blijft een lastige zaak. De media lezend en beluisterend zijn er, niet gehinderd door enige kennis van zaken, toch heel wat slecht-nieuws-voorspellers. Een half jaar geleden wisten zij nog niets van de economie, maar nu voert men het hoogste woord. Een (CORONA)crisis welke begin dit jaar ons land aandeed heeft op de Utrechtse woningmarkt geen invloed gehad. De negatieve berichtgeving, vaak in stand gehouden en aangewakkerd door de media, heeft met name de koper onterecht op de kast proberen te jagen. Dat de markt solide was zagen wij vorig kwartaal al. De markt wordt in eerste instantie sterker bepaald door psychologischedan door economische wetten. De consument ziet kennelijk geen reden tot paniek op de koopwoningmarkt. De hypotheekrente bevindt zich rond de 2% en wordt wellicht nog wat lager in 2020, wat de koopkracht alleen maar ten goede komt. In tegenstelling tot wat vele economen en banken voorspellen lijken er op korte termijn geen prijsdalingen in zicht maar verwacht men ook geen grote stijgingen ook niet meer. Het achterblijven van de nieuwbouw productie, waardoor de bestaande bouw nog interessanter wordt, in combinatie met een toenemend bewustzijn bij verkopers dat scherpe vraagprijzen tot succes leiden, zal hier zeker positief aan bijdragen. Het blijft echter wel zaak van zowel de overheid, de burger en de banken om de financiering van woningen mogelijk te maken en de markt op gang te houden. De Nederlandse vastgoedmarkt heeft zich altijd sterk en veerkrachtig getoond. In de periode van de Kredietcrisis zag je een daling van maar enkele jaren en toen stormde de markt weer omhoog. De consument weet dat en laat zich nu niet afschrikken. Landelijk De hoeveelheid aanbod is met 22,9% gedaald zodat er halverwege het kwartaal 33.554 woningen te koop staan. Lopende het kwartaal kwamen er 43.413 woningen in verkoop, dat is nog geen 2% minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het aantal transacties is met 3,7% afgenomen naar nu 37.614 woningen. Er werden vooral wat minder (-10,7%) appartementen verkocht daarentegen juist iets meer (+1,2%) twee-onderéén-kap woningen. Ten opzichte van het 1e kwartaal steeg het aantal transacties juist en wel met 14%. Transactieprijzen stijgen onverminderd hard met 8,8% naar nu €335.000 (zie afbeelding) en de gemiddelde verkooptijd is met slechts 28 dagen op recordlaagteniveau. Bijna 52% van alle woningen wordt boven de vraagprijs verkocht, ook al een record. De KI1 blijft onveranderd op het laagterecord van 2,7 maar deze waarde verschilt zowel per regio als per woningtype. Voor vrijstaande woningen is de KI doorgaans een stuk hoger omdat dit segment minder schaarste kent. De KI in de nieuwbouw bedraagt nu 6,8. Regio Utrecht Deze regio omvat de gemeenten Utrecht, Stichtse Vecht, IJsselstein, Nieuwegein, Vianen en De Ronde Venen. Aanbod: er staan halverwege het kwartaal 1.041 woningen te koop in deze regio; een daling van ruim 13% t.o.v. vorig jaar. Alleen het aanbod aan appartementen steeg en wel met ruim 8%. Lopende dit kwartaal zijn er 1.822 woningen te koop gezet en dat zijn er 3,4% meer dan in het zelfde kwartaal een jaar terug; er werden vooral meer appartementen (+20%) te koop gezet. Vraagprijzen zijn t.o.v. vorig jaar 2% gestegen. Het aantal transacties steeg met 0,8% naar nu 1.569 woningen. Er werden 8,4% meer appartementen verkocht en maar liefst 21,7% meer vrijstaande woningen hoewel dit laatste type in deze regio veruit de kleinste woningvoorraad kent. Transactieprijzen stijgen in deze regio met 7,2% naar nu €380.000; tussenwoningen kenden een nog wat forsere prijsstijging van 11,9%. Ruim 69% van alle woningen wordt boven de vraagprijs verkocht bij een korte verkooptijd van 23 dagen. Vrijstaande woningen hebben 2 x zoveel tijd nodig. De woningmarkt is in deze regio t.o.v. een jaar terug nog wat verder oververhit geraakt met nu een KI = 2,0, Bijna overal heerst flinke schaarste voor alle woningtypen. Vrijstaand kent hier en 1 De krapte-indicator (KI) is de verhouding tussen aanbod en vraag. Deze wordt uitgerekend door het staande aanbod te delen door het aantal transacties in een maand (beter: 3 x aanbod te delen door aantal transacties in een kwartaal). Lager dan 5 is een krappe (verkopers-)markt, tussen 5 en 10 is evenwichtig, boven de 10 is een ruime (kopers-)markt. daar nog een wat evenwichtiger markt (b.v. Utrecht, IJsselstein en Stichtse Vecht). Ook Mijdrecht kent schaarste in tussen- en hoekwoningen en appartementen. Grondgebonden woningen in Nieuwegein -het meest in de wijken dicht bij Utrecht- worden in toenemende mate (nu in 29% van de gevallen) door Utrechters gekocht. Dezelfde toename van Utrechters geldt ook voor Maarssen. Regio Bunnik/Zeist Onder deze regio vallen de gemeenten Bunnik, Houten, Wijk bij Duurstede, De Bilt en Zeist, alsmede de plaatsen Driebergen-Rijsenburg, Doorn, Maarn en Leersum. Aanbod: er staan halverwege het kwartaal 549 woningen te koop in deze regio; een daling van bijna 25% t.o.v. vorig jaar en deze daling betreft alle woningtypen, tussenwoningen (-40%) het meest. Lopende dit kwartaal zijn er 700 woningen te koop gezet en dat zijn er 6% minder dan een jaar eerder. Vraagprijzen stijgen 8,8% maar die van vrijstaande woningen met 17,1% een stuk meer. Ruim 60% van het aanbod is in deze regio een twee-onder-één-kap of vrijstaande woning. Het aantal transacties neemt 4,4% af naar 618 verkochte woningen. Daarbij werden er vooral minder (-36,2%) appartementen verkocht en ook wat minder (-3,7%) vrijstaand. Van de andere woningtypen werden er juist meer verkocht. De tussenwoning blijft met 187 stuks het meest verkochte woningtype met daarachter de twee-onder-één-kap woning met 164 stuks. Transactieprijzen stijgen in deze regio 6,7% naar gemiddeld €458.000; alle woningtypen noteerden hogere transactieprijzen. Bijna 48% van alle woningen wordt nu boven de vraagprijs verkocht bij een verkooptijd van 26 dagen (vrijstaand 58 dagen) en dat is zeer kort in dit prijssegment en in deze regio een snelheidsrecord. De woningmarkt is in deze regio t.o.v. een jaar eerder weer iets meer verkrapt met nu KI = 2,7 doordat het aanbod sneller daalt dan het aantal transacties. Schaarste domineert de woningmarkt bijna overal in deze regio; vrijstaande woningen kennen als enige woningtype een wat meer een evenwichtige markt. De trek van Utrechters naar De Bilt is er altijd al maar groeit sterk: 51% van de niet-vrijstaande grondgebonden woningen wordt daar gekocht door een Utrechter. In Houten is datzelfde percentage in 4 jaar tijd gegroeid van 17% naar 32% en ook op de Heuvelrug neemt dit flink toe. Conclusie Het aanbod blijft flink dalen ondanks dat er relatief veel nieuw aanbod bij kwam in dit kwartaal. Dat ‘verdampt’ als het ware snel door de zeer korte verkooptijden waarbij ook nog eens een record aantal woningen boven de vraagprijs werd verkocht. Het aantal transacties daalde in sommige regio’s licht maar dat betrof de eerste 2 maanden van het kwartaal waarna in juni de transactieaantallen alweer flink opliepen. Ook de prijsstijging houdt onverminderd aan. De Corona crisis is in de cijfers nauwelijks zichtbaar; iets dat half maart nog niet in de lijn der verwachting lag. Makelaars constateren wel dat meer woningzoekers een kamer extra willen i.v.m. het vaker thuis werken.

Bron: NVM

Donderdag 9 juli om 10:00 uur zijn de cijfers bekend gemaakt van het 2 e kwartaal 2020 ten aanzien van de woningmarkt in Nederland en in de beide regio’s binnen het gebied van de NVM afdeling Utrecht. Tenzij anders vermeld zijn cijfers en percentages vergeleken met die van het 2 e kwartaal 2019 en op basis van aanbod en transacties via NVM makelaars. Genoemde waarden betreffen in principe gemiddelden.

Merwedekanaalzone - vragen? PEEK&POMPE adviseert graag!

Groene, autovrije stadswijk met voorzieningen binnen handbereik.

Merwede wordt een bijzondere, 21e -eeuwse stadswijk voor Utrecht waar straks ruim 12.000 mensen op duurzame en gezonde wijze kunnen leven. Kenmerkend aan deze stadswijk is hoogwaardig groen in de openbare ruimte, in binnenterreinen en op daken. Dit kan doordat het een nagenoeg autovrije wijk wordt waar voetgangers en fietsers centraal staan. Mensen kunnen gebruik maken van een groot aanbod van deelauto’s, deelfietsen en openbaar vervoer. 

Eigentijdse, toegankelijke stadswijk

Merwede verandert van een bedrijventerrein in een eigentijdse stadswijk die toegankelijk is voor iedereen: van starters tot ouderen en van alleenstaanden tot gezinnen. Meer dan de helft van het aantal woningen bestaat uit betaalbare huur en koop: 30 %  sociale huur, 25%  middensegment en de rest is vrije sector. Afwisselende hoogtes, breedtes en architectuur bepalen het straatbeeld, alsook het groen. Het motto is: groen, tenzij.  In elk bouwblok komt een binnentuin waarvan er veel toegankelijk zijn voor iedereen.

Een fijnmazig netwerk voor langzaam verkeer zorgt ervoor dat de wijk goed verbonden wordt met de rest van de stad en dus makkelijk bereikbaar is. Langs het kanaal komt het nieuwe Merwedepark, dat samen met het Merwedeplantsoen straks alle delen van de nieuwe én bestaande wijken verbindt. Dit maakt het gebied aantrekkelijk om te wandelen.

Het wordt een stadswijk met alles binnen handbereik en voorzieningen voor alle Utrechters. Mensen doen er hun boodschappen, werken en sporten in de buurt en pakken een terrasje op een stadsplein. Kinderen gaan er straks naar de basisschool of middelbare school. Het huidige fietsdepot wordt een bruisende plek met een markthal, horeca, creatieve bedrijvigheid en voedselteelt voor de hele wijk en omgeving.

Tegelijk met de ontwikkeling van Merwede geeft de gemeente in overleg met bewoners een impuls aan de omliggende wijken Rivierenwijk en Transwijk. Door deze te vergroenen, de openbare ruimte te verbeteren en met betere verbindingen voor fietsers en wandelaars.

 

Duurzaam en gezond

Merwede wordt bijna energieneutraal. Het krijgt de grootste, ondergrondse warmte-koudeopslag van Nederland om de wijk te verwarmen of te koelen, met gebruikmaking van het water uit het Merwedekanaal. Het groen en de zonnepanelen op de daken dragen bij aan een gezonde stad. Geen dak onbenut, dat is het idee. In het ‘Merwede Lab’ onderzoeken specialisten tijdens de gebiedsontwikkeling hoe de wijk zo duurzaam en circulair mogelijk kan worden, met gebruikmaking van steeds de nieuwste technieken. Ook betrekt het Merwede Lab bewoners bij het ontwerp van de openbare ruimte.

PEEK&POMPE MAKELAARS steeds succesvoller in Maarssen dorp

Sinds enkele jaren opereert PEEK&POMPE MAKELAARS steeds meer in Maarssen dorp. De makelaar en eigenaar, Peter Peek, is geboren, getogen en woonachtig in Maarssen, heeft veel kennis van het dorp en beschikt over een enorm netwerk. Logisch dus dat steeds meer mensen voor hem kiezen om te hepen bij de aankoop en verkoop van hun woning in Maarssen. Met name in de iets hogere prijsklasse zijn de kennis, commerciele inzichten en onderhandelingskracht van doorslaggevend succes. Het kantoor met 7 medewerkers biedt professionele ondersteuning op basis van ruim 15 jaren ervaring in de regionale makelaardij. Maak kennis door het plannen van een vrijblijvende afspraak! Bel 030 752 33 33.

NVM: Krapte op de woningmarkt neemt toe; steeds minder keuze voor ‘Jan Modaal’

In het vierde kwartaal van 2019 is de woningmarkt verder verkrapt. Er staan minder woningen te koop en minder woningen worden te koop gezet. De prijzen stijgen wel, mede door de grote vraag. De voorraad nieuwbouwwoningen neemt nog wel toe, waarschijnlijk prijzen zij zichzelf uit de markt. NVM-voorzitter Onno Hoes: “Overal lees ik over de wooncrisis, maar ik durf inmiddels wel te spreken over woningnood.”

Ondanks krappe huizenmarkt is een huis kopen niet onmogelijk - met hulp van een NVM aankoopmakelaar

Eerder dit jaar maakte het kabinet nog twee miljard vrij voor het aanjagen van woningbouw, maar door de stikstofcrisis mogen in 2019 en 2020 maar 47.000 nieuwe woningen per jaar gebouwd worden. Dat zijn 40 procent minder nieuwbouwwoningen dan gepland.

Dit schrijft minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) in een brief aan de Tweede Kamer. Ook door de combinatie van schaars aanbod en hoge prijzen moeten woningzoekenden een lange adem hebben. Toch is een huis kopen in deze krappe markt volgens NVM niet onmogelijk. Deze tips kunnen je helpen.

1. Bepaal je budget
Op deze krappe woningmarkt moet je als een van de vaak meerdere bieders al snel een uiterst bod neerleggen. Weet daarom, voordat je gaat bezichtigen en bieden, wat je maximaal kunt en wilt uitgeven aan een woning. Een hypotheekadviseur kan je daarbij helpen. Houd er ook rekening mee dat je nog budget overhoudt voor de verhuizing, inrichting en onvoorziene kosten.

2. Bedenk wat je woonwensen zijn
Maak van tevoren een wensenlijstje waar een woning voor jou echt aan moet voldoen. Hierop zet je vereisten als woonoppervlakte en aantal kamers. Bepaal ook waar je concessies op wilt doen, zoals de grootte van de tuin of een bepaalde buurt. Want als je flexibeler bent in je woonwensen, is de kans op een huis groter in deze krappe huizenmarkt.

3. Schakel een aankoopmakelaar in
Een heeft zo zijn voordelen in een krappe huizenmarkt. Wanneer je een woning wilt kopen in een krappe markt, moet je vaak snel beslissen. Een NVM-aankoopmakelaar kan helpen om op een verstandige manier in het bezit te komen van je droomwoning.

Een groot voordeel is dat een NVM-makelaar een uitgebreid netwerk
 en toegang tot de NVM-database heeft. Hierdoor ziet hij nieuwe woningen op de markt als een van de eersten. Doordat je vooraf al je wensen en financiële mogelijkheden met hem hebt besproken, kan er snel geschakeld worden en tot een bod worden overgegaan. Daarbij kent een aankoopmakelaar de lokale markt en bijbehorende woningprijzen goed, zodat je tot een passend bod kunt komen.

Bovendien is het fijn dat een aankoopmakelaar de emotie eruit haalt en het hoofd koel houdt. Dit behoedt je voor verkeerde keuzes en kan je geld besparen. Daarbij kan een aankoopmakelaar het koopproces versnellen.

Een aankoopmakelaar kijkt ook naar het onderhoud, de aanwezigheid van eventuele gebreken en noodzakelijke reparaties. Zo weet je zeker dat je niet alleen in aanmerking komt voor de woning, maar ook een verstandige aankoop doet.

Bron NVM 20 november 2019

Opletten geblazen: direct boete bij ontbreken energielabel!

Het is al een aantal jaar verplicht om bij de verkoop én verhuur van panden een energielabel aan te leveren. Bij verkoop dient dit uiterlijk bij de notariële overdracht te geschieden. Werd er in de eerste jaren vaak nog een clausule opgenomen verkoper werd gevrijwaard om het energielabel aan te leveren, was dat de laatste jaren al niet meer mogelijk.

Het (mee)financieren van een verbouwing, hoe zit dat?

In een markt waar het woningaanbod steeds meer lijkt te slinken en het dus lastiger wordt om een woning aan te kopen is het logisch dat men gaat kijken naar alternatieven. In veel gevallen worden woningen die niet geheel instapklaar zijn minder snel en voor een lagere prijs verkocht.

+

Wat is mijn huis waard?

Bereken direct de geschatte waarde.

Direct berekenen