Persbericht woningmarktcijfers 2 e kwartaal 2019 NVM afdeling Utrecht

Woningmarkt: meer nieuw aanbod, aantal transacties stijgt iets

Landelijk

Het aanbod op de woningmarkt is sinds vorig jaar 9,9% gedaald en dat is minder hevig dan voorheen; er is zelfs weer iets meer aanbod dan een kwartaal terug. Het aanbod aan appartementen daalt vrijwel niet meer terwijl de aanboddaling voor vrijstaande en ook tweeonder-één-kap woningen boven de 13% ligt. De hoeveelheid nieuw aanbod dit kwartaal kent sinds langere tijd weer een stijging en wel van 9,2% naar 44.168 woningen. Vraagprijzen stijgen met nu 9,2% nog wel flink maar ook dat percentage is lager dan vorig jaar. Daarbij is ook de trend van dalende transactieaantallen doorbroken door een stijging van het aantal verkopen met 1,8% ten opzichte van vorig jaar. Verkoopprijzen nemen nog wel steeds toe maar de 7,4% stijging die nu wordt genoteerd is duidelijk lager dan vorig jaar waar dat nog boven de 10% lag. De gemiddelde verkoopprijs bedraagt nu €308.000. De verkoopkans van woningen is licht toegenomen: van het nieuwe woningaanbod wordt 73% binnen 90 dagen verkocht. De KI1 bedraagt nu 3,3. De regionale verschillen zijn nog altijd groot. Dit kwartaal werden er 6.900 nieuwbouwwoningen verkocht, dat is 13% minder dan hetzelfde kwartaal een jaar terug. Het aanbod aan nieuwbouwwoningen stijgt 12% naar 14.300 woningen. De prijs van een nieuwbouwwoning stijgt met 17% naar nu €387.000. KI bedraagt 6,8.

Regio Utrecht

Deze regio omvat de gemeenten De Bilt (alle plaatsen m.u.v. De Bilt en Bilthoven), Stichtse Vecht, Utrecht, IJsselstein, Nieuwegein, Vianen en De Ronde Venen. Er staan halverwege het kwartaal 1.199 woningen te koop in deze regio, een stijging van 3,5% t.o.v. vorig jaar. Het aanbod aan tussenwoningen groeit flink met 24%. Het aanbod aan twee-onder-één-kap en vrijstaand neemt 7% resp. 8% af. De hoeveelheid nieuw aanbod dit kwartaal stijgt 5% naar 1.762 woningen. Vraagprijzen stijgen met ruim 14% in een jaar tijd nog altijd zeer fors. Het aantal transacties is met 1.569 woningen op hetzelfde niveau als vorig jaar. Daarbij stijgt het aantal verkochte tussenwoningen met 13% naar 663 stuks en daalt het aantal verkochte appartementen juist met 12% naar 501 woningen. Transactieprijzen lopen met 9% op naar nu 1 De krapte-indicator (KI) is de verhouding tussen aanbod en vraag. Deze wordt uitgerekend door het staande aanbod te delen door het aantal transacties in een maand (of 3 x aanbod te delen door aantal transacties in een kwartaal). Lager dan 5 is een krappe (verkopers-)markt, tussen 5 en 10 is evenwichtig, boven de 10 is een ruime (kopers-)markt. €351.000 maar twee-onder-één-kap woningen en vrijstaande woningen noteren ongeveer 2% lagere transactieprijzen dan vorig jaar. De verkooptijd is relatief kort: 28 dagen gemiddeld. De woningmarkt is in deze regio vrijwel onverminderd oververhit met een KI = 2,3 (vorig jaar 2,2). De afvlakking van transactieprijzen in het duurdere segment kan een signaal zijn dat het einde van exorbitante prijsstijging in zicht is. Extreme schaarste (met KI < 2) komt veelvuldig voor in deze regio o.a. vrijwel overal bij appartementen en dan vooral de kleinere (< 80 m2 ), alsmede tussenwoningen in Nieuwegein en delen van Utrecht. Vrijstaande woningen zijn nergens schaars en kennen een evenwichtige tot zelfs ruime woningmarkt.

Regio Bunnik/Zeist

Onder deze regio vallen de gemeenten Bunnik, Houten, Wijk bij Duurstede en Zeist alsmede de plaatsen De Bilt en Bilthoven, Driebergen-Rijsenburg, Doorn, Maarn en Leersum. De hoeveelheid aanbod stijgt ruim 2% naar 728 woningen. Ook hier stijgt het aanbod aan tussenwoningen en wel zeer fors met 37%. Meest voorkomende woningtype is vrijstaand en kent 13% minder aanbod naar nu 245 stuks. De twee-onder-één-kap woning, ook erg populair in deze regio noteert juist 13% méér aanbod met 176 stuks. De hoeveelheid nieuw aanbod dit kwartaal stijgt met 9% naar 745 woningen. Vraagprijzen zijn 6% gestegen. Het aantal transacties ligt ruim 1% lager op 649 verkochte woningen. Van vrijstaande woning is er weliswaar het meeste aanbod; het aantal transacties is juist het laagst van dit woningtype en is met in totaal 68 verkochte woningen ook nog 27% lager dan vorig jaar. Het meest verkocht is de tussenwoning met 187 stuks; dit woningtype noteert 4% meer transacties dan vorig jaar. Transactieprijzen stijgen ruim 3% naar nu €409.000. Appartementen stijgen procentueel het meest in prijs: 8%. Verkopen lukt in deze regio in gemiddeld 36 dagen. De oververhitting van de woningmarkt blijft ook in deze regio op het niveau van vorig jaar met een KI = 3,4 (vorig jaar 3,3). Extreme oververhitting (KI < 2) komt ook in deze regio wel voor bij met name kleinere appartementen vrijwel overal in de regio alsmede bij tussenwoningen in Bunnik, Houten en Driebergen. Vrijstaande woningen kennen bijna overal een ruime markt.

Conclusie

De druk op de woningmarkt neemt landelijk niet af doordat het aanbod nog steeds daalt al is die daling wat minder hevig dan voorheen. Echter, de instroom van nieuw aanbod neemt toe. Daardoor stijgt het aantal transacties ook iets. De oververhitting zal pas gaan afnemen wanneer de hoeveelheid aanbod verhoudingsgewijs meer stijgt dan het aantal transacties. Dat punt is mogelijk in zicht wanneer de huidige trend doorzet. In het nieuwbouw segment gebeurt dat al: meer aanbod en minder transacties; KI stijgt naar 6,8. In deze regio’s is de woningschaarste nog steeds groot maar we zien de hoeveelheid nieuw aanbod sinds langere tijd toenemen. Het effect op het totale aanbod is nu nog niet zo dat de markt veel evenwichtiger wordt maar als de hoeveelheid nieuw aanbod blijft toenemen zal dit op termijn wel het geval kunnen zijn.

 

Bron NVM 11 juli 2019

+

Wat is mijn huis waard?

Bereken direct de geschatte waarde.

Direct berekenen