Marktcijfers 3 e kwartaal 2020 NVM afdeling Utrecht

Marktcijfers 3 e kwartaal 2020 NVM afdeling Utrecht Donderdag 15 oktober om 10:00 uur zijn de cijfers bekend gemaakt van het 3 e kwartaal 2020 ten aanzien van de woningmarkt in Nederland en in de beide regio’s binnen het gebied van de NVM afdeling Utrecht. Tenzij anders vermeld zijn cijfers en percentages vergeleken met die van het 3 e kwartaal 2019 en op basis van aanbod en transacties via NVM makelaars. Genoemde waarden betreffen in principe gemiddelden. Veel verkopen, weinig aanbod, grote prijsstijging Landelijk De hoeveelheid aanbod daalt met 27% naar 27.861 woningen halverwege het kwartaal en dat is het laagste aantal in 20 jaar tijd. Het aanbod daalt overal in ons land met uitzondering van Amsterdam waar het toeneemt. Gemiddelde vraagprijs stijgt 9,5% naar €480.000. Het aantal transacties stijgt met 14,4% naar 41.853 verkochte woningen. Dat is het hoogste aantal in 3 jaar tijd en het beste 3e kwartaal ooit. Normaal gesproken worden in een 3e kwartaal juist wat minder woningen verkocht dan in een 2e of 4e kwartaal. Het aantal verkochte vrijstaande woningen steeg het hardst. De KI1 staat met 2,0 op een ongekend lage stand; alle regio’s in het land kennen nu schaarste. Transactieprijzen zijn door het grote tekort aan aanbod zeer sterk gestegen met maar liefst 11,6% zodat de gemiddeld verkochte woning nu €354.000 oplevert. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 30 dagen en bijna 54% van alle woningen wordt boven de vraagprijs verkocht; vorig jaar was dat nog geen 42%. In de nieuwbouw staan nu 1% méér woningen te koop dan vorig jaar, 15.800 stuks. In dit kwartaal zijn er wel 22% meer nieuwbouwwoningen in verkoop gegaan dat in het zelfde kwartaal vorig jaar. Er werden 45% méér woningen verkocht: 9.400 stuks. Die waren met gemiddeld €410.000 maar liefst 9% duurder dan vorig jaar. De KI bedraagt nu 5,5. Regio Utrecht Deze regio omvat de gemeenten Utrecht, Stichtse Vecht, IJsselstein, Nieuwegein, Vianen en De Ronde Venen. Aanbod: er staan halverwege het kwartaal 803 woningen te koop in deze regio; een daling van 16% t.o.v. vorig jaar. Alleen het aanbod aan appartementen steeg en wel met 9% naar 251 stuks; aanbod aan tussenwoningen daalde met 5% naar nu 225 stuks. Het aanbod van de andere woningtypen daalde veel harder. Lopende dit kwartaal zijn er 1.728 woningen te koop gezet en dat zijn er 8% meer dan in het zelfde kwartaal een jaar terug; er werden vooral meer 1 De krapte-indicator (KI) is de verhouding tussen aanbod en vraag. Deze wordt uitgerekend door het staande aanbod te delen door het aantal transacties in een maand (beter: 3 x aanbod te delen door aantal transacties in een kwartaal). Lager dan 5 is een krappe (verkopers-)markt, tussen 5 en 10 is evenwichtig, boven de 10 is een ruime (kopers-)markt. appartementen (+15%) te koop gezet. Vraagprijzen zijn t.o.v. vorig jaar 6,2% gestegen naar nu €513.000 gemiddeld. Het aantal transacties steeg met 14% naar nu 1.675 woningen. Er werden 20% meer appartementen verkocht (605 stuks) en zelfs 57% meer vrijstaande woningen (124 stuks) waardoor er dit kwartaal meer vrijstaande woningen dan twee-onder-één-kap werden verkocht. Transactieprijzen stijgen in deze regio met 10,9% naar nu €403.000; de prijsstijging loopt van 8,2% voor appartementen op tot 14,6% voor twee-onder-één-kap. Ruim 70% van alle woningen wordt boven de vraagprijs verkocht bij een korte verkooptijd van 24 dagen. Vrijstaande woningen verwisselen in gemiddeld 45 dagen van eigenaar. De woningmarkt in deze regio behoort met KI = 1,4 tot de krapste van het land. Bijna overal heerst flinke schaarste voor alle woningtypen. In de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein zijn alle woningtypen zeer schaars; zelfs vrijstaand kent in Utrecht een KI = 2,3 wat uiterst laag is voor dit woningtype. Vooral kleine appartementen (tot 80 m2 ) zijn haast niet te koop; Nieuwegein spant de kroon voor dit marktsegment met een KI = 0,7 maar in andere plaatsen is het niet veel ruimer. Iets minder schaars zijn vrijstaande woningen in De Ronde Venen (KI = 7) en Stichtse Vecht (KI =10). Regio Bunnik/Zeist Onder deze regio vallen de gemeenten Bunnik, Houten, Wijk bij Duurstede, De Bilt en Zeist, alsmede de plaatsen Driebergen-Rijsenburg, Doorn, Maarn en Leersum. Aanbod: er staan halverwege het kwartaal 391 woningen te koop in deze regio; een afname van 33% t.o.v. vorig jaar en deze daling betreft alle woningtypen, twee-onder-één-kap met 46% afname het meest. Lopende dit kwartaal zijn er 628 woningen te koop gezet en dat zijn er 9% meer dan een jaar eerder maar te weinig om aan de grote vraag te voldoen. Er kwamen vooral meer tussenwoningen te koop: +44%. Vraagprijzen stijgen 7,7% naar nu €748.000 gemiddeld. Ruim 42% van het aanbod is hier dan ook een vrijstaande woning. Het aantal transacties neemt 18% toe naar 646 verkochte woningen. Daarbij werden zelfs maar liefst 34% meer vrijstaande woningen verkocht, 104 stuks. De tussenwoning blijft met 176 stuks (is 28% toename) het meest verkochte woningtype. Transactieprijzen stijgen in deze regio 12,7% naar gemiddeld €492.000; alle woningtypen noteerden hogere transactieprijzen. 49% van alle woningen wordt nu boven de vraagprijs verkocht bij een verkooptijd van 28 dagen (vrijstaand 53 dagen). De woningmarkt is in deze regio t.o.v. een jaar enorm verkrapt met nu KI = 1,8 door snel dalend aanbod in combinatie met fors toegenomen transactie-aantallen. Schaarste domineert de woningmarkt bijna overal in deze regio met de grootste krapte voor tussenwoningen en (vooral kleinere, tot 80 m2 ) appartementen; op de Heuvelrug zijn alle woningtypen schaars, in Houten is duidelijk een grote behoefte aan vooral kleinere appartementen (KI = 0,7). In De Bilt stijgt het aantal Utrechtse kopers van 25% naar 37% in 4 jaar tijd; in Houten is dat een sprong van 14% naar 31%, in Zeist van 18% naar 30%. Ook op de Heuvelrug kopen nu steeds meer Utrechters. Conclusie Dit kwartaal een record aantal transacties, opgestuwd door ‘thuisblijvers’ in dit zomervakantiekwartaal en wellicht ook door aangepaste woonwensen voor toename in thuiswerken. Er is meer vraag dan nieuw instromend aanbod zodat de totale hoeveelheid aanbod daalt naar het laagste niveau in 20 jaar. Daarbij stijgen de verkoopprijzen ongekend hard en hebben we te maken met de meest krappe woningmarkt sinds 1999. Deze krapte zorgt er weer voor dat een deel van de potentiele verkopers geen geschikte woning vindt en dus ook het eigen huis niet te koop zet. We zien wel dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op de diensten van een aankoopmakelaar.

+

Wat is mijn huis waard?

Bereken direct de geschatte waarde.

Direct berekenen