Marktcijfers woningmarkt NVM 2e kwartaal 2020 Utrecht - Stichtse Vecht (Maarssen)

Woningmarkt: corona lijkt nauwelijks effect te hebben. Voorwoord: Het voorspellen van de toekomst is altijd een hot item maar blijft een lastige zaak. De media lezend en beluisterend zijn er, niet gehinderd door enige kennis van zaken, toch heel wat slecht-nieuws-voorspellers. Een half jaar geleden wisten zij nog niets van de economie, maar nu voert men het hoogste woord. Een (CORONA)crisis welke begin dit jaar ons land aandeed heeft op de Utrechtse woningmarkt geen invloed gehad. De negatieve berichtgeving, vaak in stand gehouden en aangewakkerd door de media, heeft met name de koper onterecht op de kast proberen te jagen. Dat de markt solide was zagen wij vorig kwartaal al. De markt wordt in eerste instantie sterker bepaald door psychologischedan door economische wetten. De consument ziet kennelijk geen reden tot paniek op de koopwoningmarkt. De hypotheekrente bevindt zich rond de 2% en wordt wellicht nog wat lager in 2020, wat de koopkracht alleen maar ten goede komt. In tegenstelling tot wat vele economen en banken voorspellen lijken er op korte termijn geen prijsdalingen in zicht maar verwacht men ook geen grote stijgingen ook niet meer. Het achterblijven van de nieuwbouw productie, waardoor de bestaande bouw nog interessanter wordt, in combinatie met een toenemend bewustzijn bij verkopers dat scherpe vraagprijzen tot succes leiden, zal hier zeker positief aan bijdragen. Het blijft echter wel zaak van zowel de overheid, de burger en de banken om de financiering van woningen mogelijk te maken en de markt op gang te houden. De Nederlandse vastgoedmarkt heeft zich altijd sterk en veerkrachtig getoond. In de periode van de Kredietcrisis zag je een daling van maar enkele jaren en toen stormde de markt weer omhoog. De consument weet dat en laat zich nu niet afschrikken. Landelijk De hoeveelheid aanbod is met 22,9% gedaald zodat er halverwege het kwartaal 33.554 woningen te koop staan. Lopende het kwartaal kwamen er 43.413 woningen in verkoop, dat is nog geen 2% minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het aantal transacties is met 3,7% afgenomen naar nu 37.614 woningen. Er werden vooral wat minder (-10,7%) appartementen verkocht daarentegen juist iets meer (+1,2%) twee-onderéén-kap woningen. Ten opzichte van het 1e kwartaal steeg het aantal transacties juist en wel met 14%. Transactieprijzen stijgen onverminderd hard met 8,8% naar nu €335.000 (zie afbeelding) en de gemiddelde verkooptijd is met slechts 28 dagen op recordlaagteniveau. Bijna 52% van alle woningen wordt boven de vraagprijs verkocht, ook al een record. De KI1 blijft onveranderd op het laagterecord van 2,7 maar deze waarde verschilt zowel per regio als per woningtype. Voor vrijstaande woningen is de KI doorgaans een stuk hoger omdat dit segment minder schaarste kent. De KI in de nieuwbouw bedraagt nu 6,8. Regio Utrecht Deze regio omvat de gemeenten Utrecht, Stichtse Vecht, IJsselstein, Nieuwegein, Vianen en De Ronde Venen. Aanbod: er staan halverwege het kwartaal 1.041 woningen te koop in deze regio; een daling van ruim 13% t.o.v. vorig jaar. Alleen het aanbod aan appartementen steeg en wel met ruim 8%. Lopende dit kwartaal zijn er 1.822 woningen te koop gezet en dat zijn er 3,4% meer dan in het zelfde kwartaal een jaar terug; er werden vooral meer appartementen (+20%) te koop gezet. Vraagprijzen zijn t.o.v. vorig jaar 2% gestegen. Het aantal transacties steeg met 0,8% naar nu 1.569 woningen. Er werden 8,4% meer appartementen verkocht en maar liefst 21,7% meer vrijstaande woningen hoewel dit laatste type in deze regio veruit de kleinste woningvoorraad kent. Transactieprijzen stijgen in deze regio met 7,2% naar nu €380.000; tussenwoningen kenden een nog wat forsere prijsstijging van 11,9%. Ruim 69% van alle woningen wordt boven de vraagprijs verkocht bij een korte verkooptijd van 23 dagen. Vrijstaande woningen hebben 2 x zoveel tijd nodig. De woningmarkt is in deze regio t.o.v. een jaar terug nog wat verder oververhit geraakt met nu een KI = 2,0, Bijna overal heerst flinke schaarste voor alle woningtypen. Vrijstaand kent hier en 1 De krapte-indicator (KI) is de verhouding tussen aanbod en vraag. Deze wordt uitgerekend door het staande aanbod te delen door het aantal transacties in een maand (beter: 3 x aanbod te delen door aantal transacties in een kwartaal). Lager dan 5 is een krappe (verkopers-)markt, tussen 5 en 10 is evenwichtig, boven de 10 is een ruime (kopers-)markt. daar nog een wat evenwichtiger markt (b.v. Utrecht, IJsselstein en Stichtse Vecht). Ook Mijdrecht kent schaarste in tussen- en hoekwoningen en appartementen. Grondgebonden woningen in Nieuwegein -het meest in de wijken dicht bij Utrecht- worden in toenemende mate (nu in 29% van de gevallen) door Utrechters gekocht. Dezelfde toename van Utrechters geldt ook voor Maarssen. Regio Bunnik/Zeist Onder deze regio vallen de gemeenten Bunnik, Houten, Wijk bij Duurstede, De Bilt en Zeist, alsmede de plaatsen Driebergen-Rijsenburg, Doorn, Maarn en Leersum. Aanbod: er staan halverwege het kwartaal 549 woningen te koop in deze regio; een daling van bijna 25% t.o.v. vorig jaar en deze daling betreft alle woningtypen, tussenwoningen (-40%) het meest. Lopende dit kwartaal zijn er 700 woningen te koop gezet en dat zijn er 6% minder dan een jaar eerder. Vraagprijzen stijgen 8,8% maar die van vrijstaande woningen met 17,1% een stuk meer. Ruim 60% van het aanbod is in deze regio een twee-onder-één-kap of vrijstaande woning. Het aantal transacties neemt 4,4% af naar 618 verkochte woningen. Daarbij werden er vooral minder (-36,2%) appartementen verkocht en ook wat minder (-3,7%) vrijstaand. Van de andere woningtypen werden er juist meer verkocht. De tussenwoning blijft met 187 stuks het meest verkochte woningtype met daarachter de twee-onder-één-kap woning met 164 stuks. Transactieprijzen stijgen in deze regio 6,7% naar gemiddeld €458.000; alle woningtypen noteerden hogere transactieprijzen. Bijna 48% van alle woningen wordt nu boven de vraagprijs verkocht bij een verkooptijd van 26 dagen (vrijstaand 58 dagen) en dat is zeer kort in dit prijssegment en in deze regio een snelheidsrecord. De woningmarkt is in deze regio t.o.v. een jaar eerder weer iets meer verkrapt met nu KI = 2,7 doordat het aanbod sneller daalt dan het aantal transacties. Schaarste domineert de woningmarkt bijna overal in deze regio; vrijstaande woningen kennen als enige woningtype een wat meer een evenwichtige markt. De trek van Utrechters naar De Bilt is er altijd al maar groeit sterk: 51% van de niet-vrijstaande grondgebonden woningen wordt daar gekocht door een Utrechter. In Houten is datzelfde percentage in 4 jaar tijd gegroeid van 17% naar 32% en ook op de Heuvelrug neemt dit flink toe. Conclusie Het aanbod blijft flink dalen ondanks dat er relatief veel nieuw aanbod bij kwam in dit kwartaal. Dat ‘verdampt’ als het ware snel door de zeer korte verkooptijden waarbij ook nog eens een record aantal woningen boven de vraagprijs werd verkocht. Het aantal transacties daalde in sommige regio’s licht maar dat betrof de eerste 2 maanden van het kwartaal waarna in juni de transactieaantallen alweer flink opliepen. Ook de prijsstijging houdt onverminderd aan. De Corona crisis is in de cijfers nauwelijks zichtbaar; iets dat half maart nog niet in de lijn der verwachting lag. Makelaars constateren wel dat meer woningzoekers een kamer extra willen i.v.m. het vaker thuis werken.

Bron: NVM

Donderdag 9 juli om 10:00 uur zijn de cijfers bekend gemaakt van het 2 e kwartaal 2020 ten aanzien van de woningmarkt in Nederland en in de beide regio’s binnen het gebied van de NVM afdeling Utrecht. Tenzij anders vermeld zijn cijfers en percentages vergeleken met die van het 2 e kwartaal 2019 en op basis van aanbod en transacties via NVM makelaars. Genoemde waarden betreffen in principe gemiddelden.

+

Wat is mijn huis waard?

Bereken direct de geschatte waarde.

Direct berekenen